Todays Thought


 
Adress: Pl. 2297
             Klöva Hallar
             26492 Klippan
             Sverige  (Sweden)
  
  Mobile: 070 4055247

e-mail: mattisols@yahoo.com


                                                 
              
Mattis (bo-anders) Olsson

                                                                                                                   
Vägbeskrivning  Från Göteborg:  Tag av vid Ängelholm mot Höör, väg 13, kör genom
Munka  Ljungby till Klippan.

 Rakt fram i Klippan rondellen, första vänster Åbytorp ind. Omr.  Kör 1 km, första höger
 Klöva Hallar, sen rakt fram tills vägen tar slut.

Rött hus med svart tak, gul murad studio till vänster, sista huset innan skogen.

Från Stockholm: tag av mot klippan (första avfart efter Örkellljunga när du kommer ut på slätten), vänster under E 4, sen fram till Klippan rondellen, rakt fram, första vänster, Åbytorp ind. Omr. Efter 1 km höger Mot Klöva Hallar, rakt fram tills vägen tar slut.  Rött trähus med svart tak, gul murad studio till vänster, sista huset innan skogen.

Från Malmö:  Tag av E 6 vid Löddeköpinge, kör höger i Löddeköpinge mot Kävlinge, vänster i rondell, sen mot Röstånga väg 108.  Kör genom Marieholm till Röstånga, tag vänster vid macken mot Ljungbyhed.  Tag av vänster första riktiga korsning mot Vä. Sönnarslöv, kör längs åsen genom Bonnarp,  Krika, sen vänster mot Klöva hallar tills vägen tar slut. Rött trähus med svart tak, gul murad studio till vänster sista huset innan skogen.

Från Helsingborg: Kör E 4 norrut, tag av vid Åstorp mot Hässleholm väg 21. Sen ung 10 km tag av höger mot Stenestad.  Kör lite kringelikrok (inte upp mot Stenestad!!) Förbi ett nerlagt grustag, första höger Klöva hallar sen upp tills vägen tar slut. Rött trähus med svart tak, gul murad studio till vänster sista huset innan skogen!!


 Adress:  Pl. 2297
               Klöva Hallar
               26492 Klippan
               Sverige (Sweden)

Moblie 070 4055247

e-mail: mattisols@yahoo.com